Odkryj prawdziwą radość fotografowania

Obraz przedstawiający logo portalu fotograficznego waskiel.pl

Formularz Zapisu Na Internetowy Kurs Fotografii Portalu Waskiel.pl

Kwestionariusz zgłoszenia:

Wybór kursu:

Deklaracja wniesienia opłaty oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

UWAGA!!! Warunkiem umieszczenia na liście podstawowej internetowej szkoły fotografii jest wysłanie poprawnie wypełnionego
Kwestionariusza Zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty zaliczki 370 zł.
NUMER KONTA DO WPŁATY PRZESYŁANY JEST W MAILU
POTWIERDZAJĄCYM OTRZYMANIE KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIA.