Odkryj prawdziwą radość fotografowania

Obraz przedstawiający logo portalu fotograficznego waskiel.pl

Formularz Fotografia Dla Początkujących

Kwestionariusz zgłoszenia:

Wybór dnia kursu:

Deklaracja wniesienia opłaty oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

UWAGA!!! Warunkiem umieszczenia na liście podstawowej kursu fotografii dla początkujących jest wysłanie poprawnie wypełnionego
Kwestionariusza Zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty zaliczki 600 zł.
NUMER KONTA DO WPŁATY PRZESYŁANY JEST W MAILU
POTWIERDZAJĄCYM OTRZYMANIE KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIA.